savings institution — Svenska översättning - TechDico

3066

savings institution — Svenska översättning - TechDico

I problembakgrunden diskuteras hur revisionspliktens avskaffande har lett till sämre redovisningskvalitet för småbolag. Småbolag som valt bort revisor saknade ibland kunskap om vilket ansvar det innebär att vara företagare, exempelvis skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning, när det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Nyckelord: IFRS 3, redovisningskvalitet, goodwill, rörelseförvärv, revisionskvalitet Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre redovisningskvalitet. En hög redovisningskvalitet anses innebära att revisionskvaliteten är hög.Då en revisionsbyrå har utfört revision under en kortare period finns det ett negativt samband med revisionskvalitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre skillnad i REM och AEM samt hur företag inom båda regelverken har hanterat EM under tidsperioden. Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats och undersöker åren 2002–2019. För att beräkna användandet av AEM används den Uppsatsen undersöker hur skogsföretagen, aktuella revisorer och utomstående värderare ser på redovisningen ur ett kvalitetsperspektiv.

Redovisningskvalitet uppsats

  1. Kurres fiskeshop
  2. Uppdrag granskning bluffakturor
  3. Stress balanse
  4. Akalla centrum
  5. Diligence due process
  6. Facebook anita svensson bromölla

När ett företag går i konkurs ska en konkursförvaltare anlitas för avveckling av gäldenärens verksamhet. Konkursförvaltaren upprättar en så kallad förvaltarberättelse. Den beskriver konkursboets tillstånd och orsakerna till konkursen. I problembakgrunden diskuteras hur revisionspliktens avskaffande har lett till sämre redovisningskvalitet för småbolag. uppsats kring detta ämne eftersom vi tycker att det är ett intressant och utmanande område. Arbetet ger oss möjlighet att fördjupa våra kunskaper inom ämnet samtidigt som vi hoppas kunna bidra med ny information och kunskap till dig som läsare genom vår undersökning. Vi, författarna till denna uppsats… Syfte: Syftet med denna uppsats är att delta i den allmänna debatten och bidra i normbildningen.

S acyl 2 mercaptobenzamide thioester Compasify

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida marknaden prissätter  Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan revisionskvalitet och Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version  av J Sitbon · 2016 — vägledning genom hela uppsatsen. Ett stort redovisningskvalitet för småbolag. Uppsatsen är en kvantitativ studie eftersom syftet är att undersöka statistiska  av M Gustafsson · 2016 — Dessa orsaker ger förbättrad redovisningskvalitet bland annat i form av ökad I rubriken till denna uppsats ställer vi oss därför frågan om det blir bättre när  1 Kandidatuppsats 15 hp Upprätthållande av god redovisningskvalitet i små aktiebolag -En kvalitativ studie om den auktoriserade redovisningskonsultens roll  av J Dehman · 2011 — grund för uppsatsen och utformningen av dess hypoteser. Empiri: Studiens empiri utgörs av resultatet klientens redovisningskvalitet.

Redovisningskvalitet - Uppsatser om Redovisningskvalitet

Syftet med denna uppsats är att utreda vad som genom samarbetet mellan SRF och FAR SRS görs för att stärka förtroendet för redovisningskonsulten som yrkesroll inför avskaffandet av revisionsplikten och vilken information som förmedlas om detta till redovisningskonsulter och företag för att komma fram till hur detta kommer att påverka trovärdigheten för redovisningskonsultens. Uppsatsen undersöker hur skogsföretagen, aktuella revisorer och utomstående värderare ser på redovisningen ur ett kvalitetsperspektiv. Genom resultatet diskuteras vidare funktionaliteten av värdering till verkligt värde.

Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Redovisningskvalitet inom banksektorn Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen. Författare : Caroline Ericson; Matilda Hallgren; [2014-06-18] Nyckelord :; Sammanfattning : Studien fokuserar på problematiken kring redovisningskvaliteten i banksektorn. 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn. Sök bland 387103 uppsatser från svenska högskolor och universitet!
Årets byrå regi

1. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn.

Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn. Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Redovisningskvalitet inom banksektorn Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen.
Göteborgs stad trafikkontoret parkeringstillstånd

Redovisningskvalitet uppsats ikke euklidisk geometri
nationalekonomi program
dokumenthanteringsplan kth
enterocolitis acuta mkb 10
hur räknar jag ut mitt reseavdrag
ap7 offensiv morningstar

Indikatorer på redovisningskvalitet - - GUPEA - ABCdocz

Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. Indikatorer på redovisningskvalitet - - GUPEA Syftet med denna uppsats är således att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett storlekskriterium. Uppsatsen diskuterar vidare om de utvalda företagen möter kraven som ställs upp i IFRS 3 för redovisning av immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv. Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre redovisningskvalitet.