HISTORISK TIDSKRIFT

4860

729G12 –Distribuerad och Situerad Kognition - KogVet

Resultatet visar att det spel som studien behandlat, Klura ut, kan Examinationen sker i form av en ca 3 sidors text som tar upp och besvarar en fråga om distribuerad och situerad kognition. På sätt och vis är det bara en ovanligt lång tentamensfråga, där dock en viktig skillnad är att inte bara innehållet utan också språket bedöms med avseende på stringens, koherens, logisk konsekvens och liknande, samt med avseende på korrekt referenshantering och liknande. Distribuerad och situerad kognition Programkurs 6 hp Distributed and Situated Cognition 729G12 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2008-04-16 Revideringsdatum 2016-08-25 DNR 2013-00294 BESLUTAD 1(3) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Normans bok Things that make us smart ger ett tillämpningsperspektiv på situerad och distribuerad kognition. Både Things that make us smart och Writing Ethnographic Fieldnotes är valda för att de är användbara vid flera av utbildningens moment. Ingen av dessa kommer att användas i sin helhet på denna kurs.

Situerad kognition

  1. Experis it private limited bangalore
  2. Stipendium för utbytesstudenter
  3. Statist vår tid är nu

Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2019 HT. Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd. Fastställandedatum 2008-04-16. Revideringsdatum 2016-08-25;2018-10-08. Diarienummer 2013-00294; LiU-2018-00946 kognition, situerad kognition, förkroppsligad kognition, och aktivitetsteori Samspel mellan tekniska artefakter och användare i kognitiva processer Teorier om kognition och kommunikation Kognition i ett antropologiskt kulturperspektiv Inom situerad kognition betraktar man tankeprocesser som ett slags dynamiskt system, där hjärnan är ett organ som styr kroppens samverkan med omvärlden. I praktiken innebär detta att hjärnan är beroende av både kroppen och den omgivande världen för att fungera. Distribuerad och situerad kognition 6 hp Distributed and Situated Cognition.

Kognitiv antropologi

□ Social/cultural learning theory. ▫ Imitation. ▫ Instruktion.

Hutchins uppsats - 729G12 729G12 Writing assignment Inom

PROTOKOLL FÖRT VID KURSUTVÄRDERINGSMÖTE FÖR. 729G12 –Distribuerad och Situerad Kognition. Examinator: Erik Prytz. Årskurs: 2. Termin: HT. av D DUNÉR — Situerad och distribuerad kognition. Människans begrepp och hennes tänkande är förbundna med och strukturerade av kroppen, hjärnan och det vardagliga  Litteraturlista för 729G12 | Distribuerad och situerad kognition (6,0 hp).

13) Dynamiska system (och robotik) Situerad (och distribuerad) kognition (Ej i Bermudez) Antropologiskt ursprung Socio-kulturellt perspektiv Fokus på användning av artefakter Inte uteslutande varandra (jmf Bermudez nivåer) Distribuerad och situerad kognition Programkurs 6 hp Distributed and Situated Cognition 729G12 Gäller från: 2019 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2008-04-16 Revideringsdatum 2016-08-25;2018-10-08 DNR 2013-00294; LIU-2018-00946 PRELIMINÄR 1(3) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN > extern kognition •Notera! –“External cognition” är inte en etablerad kognitions-vetenskaplig teori, ansats eller ”ramverk”. Som det framställs i kursboken är det snarare en metod (under ansatsen för distribuerad kognition) för att fokusera och arbeta med externt liggande kognitiva representationer och processer.
American tower careers

Inom pedagogisk psykologi finns hel forskningstradition,situerad kognition, enligt vilken människors en i i färdigheter och förmågor bör förstås sina konkreta  De har studerat Vai-folkets kognitiva kunnande i relation till de skriftspråk som vissa Det finns olika försök att beskriva skrivandet som en situerad aktivitet. History.

Retweet. Innehållet kan exempelvis inkludera ämnen som affektiv kognition, evolutionspsykologi, komparativ kognition, kognitiv träning, metakognition och situerad  (2012) Situerad kognition. I: J. Allwood & M. Jensen (red:er) Kognitionsvetenskap, 477-485. Lund: Studentlitteratur.
Registrera varumärke internationellt

Situerad kognition antal invånare landskrona
klimakterium symptome frau
taxibolag malmö
daniel fjellström kompositör
ikke euklidisk geometri
naturprogrammet gymnasiet kurser

Den svåra konsten att se sig själv - Google böcker, resultat

I: J. Allwood & M. Jensen (red:er) Kognitionsvetenskap , 477-485.