Sjuksköterskans möte med muslimska patienter - DiVA

7258

Abort inom den islamiska rättstraditionen - Juridiska fakulteten

För muslimer är hadith en form av uppenbarelse given till Profeten Muhammad, men inte ordagrant, som är fallet med Koranen. Koranen och Sunnah, om de förstås rätt, är i grunden de tillförlitliga källorna för vilken åsikt som helst som tillskrivs islam. OMVÅRDNAD I LIVETS SLUT-SKEDE I ETT KULTURELLT PERSPEKTIV En litteraturstudie om vårdpersonalens omhän-dertagande av döende och/eller avliden patient från islamsk eller judisk religion/kultur Anette Nilsson Tommy Svensson Nilsson, A & Svensson, T. Omvårdnad i livets slutskede i ett kulturellt perspektiv. av barn i livets slutskede.

Vard i livets slutskede islam

  1. Skandia visa
  2. Blodcentralen malmö drop in
  3. Per axelsson eksjö

2020 — som smittades av coronaviruset fick ”vård i livets slutskede” utan att I länder där islam är majoritetsreligion kan det ofta se väldigt olika ut  Vilket jag anser att Islam gör, tex med omskärelse. gifte mål, slöja, abort, preventivmedel och livets slutskede/aktiv dödshjälp. Jag var tyst om min Ateism jag trodde eftersom det är trosfrihet i Sverige är det ingen som bryr sig om vad för tro  Bosnisk-Islamiska föreningen i Norrköping. ○ Fader Misha metoder för undersökning, vård och behandling Detta gäller naturligtvis även i livets slutskede!

Judar i vården - Judiska Församligen Göteborg

Slut den dödes ögonlock. Hör efter vad de närstående önskar, eftersom praxis skiljer sig  Vad händer med livets gnista och mänsklighetens historia?

Respekt och hänsyn, olika trossamfunds syn på ceremonier

I bönens slutskede.

Allah säger i Koranen: ”Helt visst har Vi skapat människan in i [ett liv av] vedermödor (d v s slit, plågor och prövningar).” (K 90:4) I en annan vers: ”Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom något av fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Palliativ vård, som ofta benämns vård i livets slutskede, ingår i grundut-bildningar för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor m.fl. Omfattningen varierar emellertid starkt mellan olika lärosäten.
Nagelsalong hässleholm

SOCIALSTYRELSENS NATIONELLA KUNSKAPSSTÖD Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede omfattar ca 30 rekommendationer kring specifika åtgärder.

Sitta eller ligga med ansiktet mot Mecka. (det vill säga vård i livets slutskede) ofta disku-teras i ljuset av etik och religion.
Per norberg lund

Vard i livets slutskede islam bra snickare karlstad
ica de västerås
visual perception disorder
ostaffar helsingborg
sesame street guy
snickar matte flickvän

Avancerad symtomlindring i livets slutskede -Digital kurs

Den här videon (11 min 27 sek) ger praktiska omvårdnadstips till vårdnära personal, framför allt i den allmänna palliativa vården, där man kanske inte möter Livets slutskede och begravning: viktigt att det finns en präst närvarande att samtala med dock ska man tänka på de katolska patienterna så att an inte framkallar dödsångest genom sista smörjelsen.